Waktu Yang Baik Untuk Sholat Dhuha

Islam sebagai agama orang-orang yang muslim memiliki banyak ragam bentuk peribadahan, salahsatu bentuk ibadah yang banyak dilakukan adalah ibadah shalat. Oleh sebab itu, kalangan ulama’ islam tidak sedikit yang mencetuskan metode terkait dengan ibadah shalat yang relevan dan baik untuk dilakukan. Agama memberikan dua bentuk ibadah shalat secara umum, diantaranya yaitu shalat wajib dan shalat sunnah.

Keduanya memiliki keutamaan yang beragam, dan berbeda dalam waktu melaksanakanya. Akan tetapi, shalat secara garis besar memiliki tujuan yang tidak jauh beda, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Salahsatu shalat sunnah yang memiliki banyak keutamaan adalah ibadah shalat dhuha, shalat ini seringkali dijadikan sebagai amalan rutin oleh orang-orang yang gemar dalam beribadah. Shalat dhuha boleh dilakukan oleh semua kalangan umat islam, asalkan dalam melaksanakanya dalam keadaan yang suci. Beribadah adalah proses mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa, hal itulah yang kemudian mewajibkan orang yang beribadah harus dalam keadaan suci. Dalam pandangan islam, bersuci adalah syarat syah dalam menjalankan ibadah, tanpa terkecuali, entah itu badan maupun dari segi pakaian.

Dalam hal shalat dhuha, terdapat beberapa ketentuan waktu untuk melaksanakanya, berbeda dengan shalat sunnah yang lainya. Mau tau kapankah waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dhuha? Mari simak lebih lanjut:

Table of Contents

Waktu-Waktu Yang Diperbolehkan Melakukan Shalat Dhuha

Pixabay.com
  • Melakukan shalat dhuha bisa kita lakukan mula setelah terbitnya matahari dan menyondong ke barat kisaran 7 hasta. Pada waktu ini adalah awal dimana shalat boleh dilakukan, salahsatunya adalah shalat dhuha. Biasanya waktu ini terjadi sektar pikil 7 lebh, dan terlihat amatahari yang terbit sudah mulai menyondong ke barat. Meskipun shalat dhuha itu memiliki fadhilah yang banyak, jangan kemudian kta mengerjakan dengan waktu yang sangat dini karna bersemangat, karna sebelum jam tuju masih dikharamkan untuk melakukan shalat.
  • Shalat dhuha terkadang dilakukan dengan waktu yang tidak sama. Artinya, bagi orang-orang yang tidak memiliki kesiibukan, mereka bisa melakukan shalat di awal waktu masuk shalat dhuha. Selain itu, kita juga bisa melakukanya pada pertengahan waktu shalat dhuha, yaitu sekitar pukul 08.30. pada jam ini kita masih diperbolehkan untuk melakukan shalat dhuha apabila dipagi harinya masih memiliki kesibukan. Shalat dhuha yang lebih baik adalah yang dijalankan dengan rutin setiap hari.
  • Melakukan shalat dhuha di ujung waktu. Dalam ketentuan shalat dhuha kita masih bisa melakukan shalat apabila pada pagi harinya belum memungkinkan yang bisa saja ada hambatan. Waktu terakhir shalat dhuha adalah 30 menit sebelum jam 12 siang. Oleh sebab itu meskipun waktu sudah menunjukan siang hari, kita masih diperbolehkan melakukan ibadah. Apabila ternyata waktu sudah lewat, sebaiknya anda tidak melakukanya, anda bisa melakukanya di waktu keesokan harinya.

Waktu shalat dhuha hanya terdapat di satu momen saja dalam sehari semalam, artinya shalat sunnah ini tidak bsa dilakukan setiap waktu, dan harus dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana keterangan diatas. Sebelum melakukan shalat dhuha, kita tetap diwajibkan sebelumnya mengambil air wudhu agar dalam keadaan suci. Meskipun shalat dhuha hukumnya sunnah, bukan berarti berwudhu juga ikut sunnah hukumnya, selama kita berada dalam keadaan yang belum suci, maka tetap tetap wajib hukumnya melakukan wudhu atau bersuci.

Dalam shalat yang kita bahas terkait denga ibadah dhuha, shalat ini siperbolehkan dilakukan dengan ara berjama’ah, justru dengan melakukanya bersama dengan orang lain atau berjamaah, kita akan mendapatkan keutamaanya yang lebih besar dibandingkan dengan melakukanya sendiri. Umumnya di pesantren atau di lembaga pendidikan dipasang jam digital untuk masjid agar jadwal mereka dalam beribadah tidak lalai. Berjamaah dalam shalat dhuha, bukan berarti tidak boleh melakukanya sendiri juga, kita juga diperbolehkan untuk melakukanya sendiri dirumah.

Jika anda termasuk orang yang memiliki wewenang, shalat dhuha bisa dijadikan sebagai program bersama. Setiap pagi diadakan shalat dhuha berjamaah, bisa di masjid, di kantor, ataupun di tempat lain yang memungkinkan. Pandangan islam kepada yang mengajak ibadah orang lain, ia akan mendapatkan sebagian amal dari orang yang melakukan ibadah tersebut. Sebelum melakukan aktivitas lain, kita mengawalinya dengan shalat dhuha, insyaAllah jalan rizki kita akan semakin dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Swt.

Orang-orang islam meyakini bahwa shalat dhuha dapat mendatangkan rizki, artinya dengan menjalankan ibadah shalat dhuha, kita bisa dimudahkan rizkinya oleh Allah Swt. Berikut kami berikan pengulasanya:

Manfaat Shalat Dhuha Bagi Yang Menjalankanya

Pixabay.com
  • Shalat dhuha dikenal sebagai ibadah yang bisa mempermudah jalan rizki, olehsebab tu kita bisa menerapkanya apabila dirasakan selama ini kita bekerja namun tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Selain sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam shalat dhuha juga terdapat keterangan bahwa barang siapa yang rajin mengamalkanya, maka Allah akan memudahkan rizkinya.
  • Shalat dhuha adalah shalat yang digunakan untuk memohon dimudahkanya rizki, oleh sebab itu manfaat shalat dhuha juga bisa berdampak epada anak ucu kita mendatang. Orang yang sudah menikah memaknai seorang anak adalah rizki, maka dari itu dengan shalat sunnah dhuha bisa menjadikan kita diberikan keturunan yang shaleh maupun shaleha.
  • Orang yang sudah memiliki keturunan, sangat baik apabila anda mengamalkan shalat dhuha setiap pagi. Pasalnya, dengan begitu akan memberikan pendidikan secara langsung, teladan yang baik akan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan anak. Apabila orang tuanya rajin shalat dhuha, niasanya anaknya kuga akan begitu, mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Sebagaimana ketentuan yang ada didalam islam, bahwa shalat dhuha memiliki beberapa acuan yang harus digunakan agar ibadah yang kita laksanakan bisa dikatakan sah. Sangat penting untuk memperhatikan waktu, menjalankan shalat dhuha akan sia-sia apanila tidak kita lakukan berdasarkan waktu yang sudah di tetapkan. Sedikit berbeda memang dengan beberapa salat sunnah yang lainya, akan tetapi hal itulah yang menjadi cirri khas dan karakteristik shalat dhuha.

waktu shalat dhuha memiliki durasi yang sangat panjang, mulai dari 15 menit setelah matahari terbit hingga 30 menit sebelum memasuki waktu dzuhur. Oleh sebab itu, sangat disayangkan apabila dalam tenggang waktu 4 jam lebih tersebut kita tidak melaksanakan shalat dhuha, sedangkan shalat dhuha memiliki manfaat dan fadhilah yang sangat luar biasa banyak. Bagaimana tidak? Allah Swt menjanjikan kepada manusia, barang siapa yang melakukan shalat dan beribadah kepadanya, serta mempelajari dan mengamalkan ajaran agama islam, Allah akan mencukupi urusan dunianya.

Demikianlah artikel terkait dengan waktu-waktu yang baik untuk melaksanakan shalat dhuha, semoga dapat memberikan pembelajaran dan ilmu baru, serta bermanfaat bagi yang membaca. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang selalu berbagi kebaikan terhadap sesame, termasuk hal yang utama yaitu dalam berbagi Ilmu.

Scroll to top